Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ωκεανογραφίας

  1. ωκεανογραφία, στη γενική του ενικού