Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ωκεανογραφίας

  1. ωκεανογραφία, στη γενική του ενικού