Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψόγο αρσενικό