Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ψεύτικου

  1. ψεύτικος, στη γενική του ενικού
  2. ψεύτικο, στη γενική του ενικού