ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε

  Ετυμολογία

επεξεργασία
προστακτικές του ψεκάζω, σκουπίζω και αόριστος του τελειώνω. Από τηλεοπτική διαφήμιση ... • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Έκφραση

επεξεργασία

ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε