Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

ψέξει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος ψέγω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος ψέγω
  3. θα ψέξει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος ψέγω