Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

ψέξει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος ψέγω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος ψέγω
  3. θα ψέξει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος ψέγω