Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ψέματος ουδέτερο

  1. ψέμα, στη γενική του ενικού