Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ψέματος ουδέτερο

  1. ψέμα, στη γενική του ενικού