Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ψάθας

  1. ψάθα, στη γενική του ενικού