Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χώρας

  1. χώρα, στη γενική του ενικού