Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χωριστή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία