Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χριστουγεννιάτικου

  1. χριστουγεννιάτικος, στη γενική του ενικού
  2. χριστουγεννιάτικο, στη γενική του ενικού