Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χριστιανούς αρσενικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χριστιανούς αρσενικό