Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χριστιανέ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χριστιανέ αρσενικό