Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

χημειοθεραπείας

  1. χημειοθεραπεία, στη γενική του ενικού