Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χημειοθεραπείας

  1. χημειοθεραπεία, στη γενική του ενικού