Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χημείες

  1. χημεία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού