Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φόρτο αρσενικό