Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φωσφόροι αρσενικό

  1. φωσφόρος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού