Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φτωχομάνας

  1. φτωχομάνα, στη γενική του ενικού