Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φτιαξίματος ουδέτερο

  1. φτιάξιμο, στη γενική του ενικού