Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φλέβας

  1. φλέβα, στη γενική του ενικού