Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

φθισική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία