Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φαινομένου ουδέτερο

  1. φαινόμενο, στη γενική του ενικού