Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

υπεροπτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία