Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

υπεροπτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία