Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

υπεροπτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία