Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

υπεροπτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία