Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

υπεραξίας

  1. υπεραξία, στη γενική του ενικού