Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υπεραξίας

  1. υπεραξία, στη γενική του ενικού