Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υλοτομίες

  1. υλοτομία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού