Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υλοτομίας

  1. υλοτομία, στη γενική του ενικού