Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υγραεριοφόρων ουδέτερο