Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υγραεριοφόρου ουδέτερο