Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υαλογραφίας

  1. υαλογραφία, στη γενική του ενικού