Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τόκε αρσενικό