Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

τριακονταετηρίς θηλυκό