Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τραπεζιτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία