Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τορνευτή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία