Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τορευτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία