Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ταυτόσημη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία