Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τάστου ουδέτερο

  1. τάστο, στη γενική του ενικού