Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σύντομου

  1. σύντομος, στη γενική του ενικού
  2. σύντομο, στη γενική του ενικού