Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σύμφυτου

  1. σύμφυτος, στη γενική του ενικού
  2. σύμφυτο, στη γενική του ενικού