Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σύμφυτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία