Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σύμφυτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία