Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σύμφυτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία