Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σωματικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία