Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σωματείου ουδέτερο

  1. σωματείο, στη γενική του ενικού