Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

σχεδιαγραφώ < σχέδιο + γράφω

  Ρήμα Επεξεργασία

σχεδιαγραφώ

  Μεταφράσεις Επεξεργασία