Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοδοιπόρο αρσενικό ή θηλυκό