Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συνοδευτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία