Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συμπλέγματα ουδέτερο