Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συμπερίληψης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία