Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συκομουριάς θηλυκό

  1. συκομουριά, στη γενική του ενικού