Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

συγκεκριμένου

  1. συγκεκριμένος, στη γενική του ενικού
  2. συγκεκριμένο, στη γενική του ενικού