Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

στρεβλοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία